Samlingsplatsen för framgångsrik digital närvaro & marknadsföring

Snyggare-internet.se är platsen där du finner mängder av matnyttig information om allt som rör en bra och genomtänkt digital närvaro. Allt från digital strategi, webbdesign, sökmotoroptimering till sociala medier och influencer marketing.

1

Vad är digital närvaro?

Digital närvaro är idag väldigt mycket mer än bara en snygg och bra hemsida. De senaste årens digitalisering har inneburit ett väldigt förändrat medielandskap, med många olika kanaler och plattformar. En digital närvaro handlar idag bland annat om webbplats, digital marknadsföring, sociala medier och digitala tjänster.

Hur digital är du?

Fyra av fem svenskar använder sociala medier. Facebook är fortsatt väldigt omtyckt och flest nya användare har Instagram fått. Finns du och ditt företag på digitala kanaler?

2

Vad är en digital strategi?

En digital strategi är nyckeln till en lyckad digital närvaro. För att du ska lyckas eller uppnå ditt eller företagets uppsatta mål måste du ta avstamp ur affärsmål och varumärke.

En formulerad och tydlig plan

En digital strategi är helt enkelt en tydlig och formulerad plan, som är baserad på insikter och fakta. En välutformad digital strategi ska visa vägen från nuläge till mål eller önskat läge.

Digitala kanaler och deras roll

En digital strategi handlar även om hur digitala kanaler som hemsida, appar, e-post och sociala medier ska hjälpa dig och företaget att nå just de uppsatta målen.

3

Vad är digital marknadsföring?

Digital marknadsföring är budskap som företag förmedlar ut via sina digitala kanaler, i syfte att antingen bygga varumärke, öka försäljning eller uppmärksamma nyheter eller liknande.

En bra digital marknadsföring

För att din digitala marknadsföring ska vara riktigt bra behöver den vara väl genomtänkt och du bör även ha nyckeltal (KPI:er) som mätpunkter för att kontrollera om dina marknadsföringsinsatser var lyckade eller inte.

Många möjligheter – många kanaler

Idag innebär digital marknadsföring många och stora möjligheter, men det ställer också höga krav på planering och kvalitet. Digital marknadsföring innefattar idag bland annat sökmotoroptimering (SEO), sökannonsering (SEM), annonsering på sociala medier och Youtube.

Vad är systemutveckling?

Systemutveckling är processen att skapa och underhålla informationssystem som uppfyller specifika behov inom en organisation eller för en produkt. Det omfattar alla steg från initial behovsanalys, design och programmering till testning, implementering och vidare underhåll. Målet är att skapa effektiva och användarvänliga system som stödjer verksamhetens processer och bidrar till att uppnå dess mål. Läs mer i vår artikel ”Vad är systemutveckling”.

Skillnaden mellan UX och UI-design

UX och UI design är två kritiska aspekter av digital produktutveckling som tillsammans formar användarnas interaktion med och uppfattning om en produkt. Medan UX fokuserar på den övergripande upplevelsen och hur väl en produkt möter användarnas behov, handlar UI om produktens visuella och interaktiva element. Båda områdena är avgörande för att skapa engagerande och effektiva digitala lösningar.

Olika typer av digitala marknadsföringskanaler

Här kan du läsa mer ingående om digital marknadsföring och dess olika former!